Sprawa wydaje się prosta – zaciągamy kredyt hipoteczny na określoną kwotę i ilość czasu, po czym stopniowo spłacamy kolejne raty. Przy stabilnym budżecie i zaplanowanych finansach osobistych nie powinno przysporzyć to większych trudności. Ale co, jeśli w trakcie zmieni się oprocentowanie kredytu i wysokość rat nieoczekiwanie  wzrośnie nawet o kilkaset złotych? Za ten efekt odpowiada właśnie ryzyko stopy procentowej.

Dlaczego ryzyko stopy procentowej ma znaczenie?

W przypadku kredytów charakteryzujących się krótszym okresem spłaty, na przykład konsumpcyjnego czy inwestycyjnego, czynnik ten jest zwykle pomijany. Natomiast przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, który jest zobowiązaniem na wiele lat, warto zwrócić uwagę na ryzyko stopy procentowej. Jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ono ze zmianami stóp procentowych, a te z kolei zależą ściśle od wahań wskaźnika WIBOR. Jeśli oprocentowanie twojego kredytu wzrośnie gwałtownie, tak samo gwałtownie wzrośnie wysokość rat, które masz do spłacenia.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offerred Rate) to wskaźnik oprocentowania pożyczek, jakich banki udzielają sobie nawzajem. Jego wartość ustalana jest codziennie na podstawie ofert kilkunastu największych banków na rynku. Zależnie od czasu tych pożyczek określa się różne rodzaje WIBOR-u, na przykład 3M (3-miesięczna pożyczka), 2T (2-tygodniowa pożyczka) itp.

O wysokości oprocentowania kredytu decydują dwie składowe: marża bankowa (zależna od banku) oraz właśnie wskaźnik WIBOR (niezależny od banku). Każdy bank wybiera, który rodzaj WIBOR-u uwzględnia w oferowanych kredytach hipotecznych. Prawie zawsze jest to WIBOR 3M.

Uwaga! Dla kredytów w walucie obcej obowiązuje wskaźnik LIBOR lub EURIBOR.

Czy można zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej?

Jeżeli twój bank nie ma znaczącego wpływu na wysokość WIBOR-u, ty nie masz go tym bardziej. Dobra wiadomość jest taka, że wartość tego wskaźnika utrzymuje się przeważnie na stałym poziomie, z niewielkimi zmianami o ułamki punktu procentowego. To, co możesz zrobić, to obserwować uważnie wykres stawki WIBOR i starać się przewidywać te zmiany. Im wyższy WIBOR, tym wyższe raty twojego kredytu. I analogicznie: niższy WIBOR – niższe raty.

Pamiętaj jednak, że banki zwykle nadrabiają niską wartość WIBOR-u przez podniesienie marży bankowej. Ta natomiast jest wielkością stałą i nie zmieni się, kiedy WIBOR wzrośnie. Dlatego z punktu widzenia osoby, która dopiero chce zaciągnąć kredyt, spadek tego wskaźnika jest niekorzystny.