Ryzyko kursowe to istotny termin, który powinny znać wszystkie osoby, biorące kredyty w obcej walucie, oprócz niego należy również pamiętać o tzw. spreadzie walutowym. Ryzyko kursowe (ryzyko walutowe) to ryzyko związane z wahaniami kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Ryzyko kursowe może być zarówno pozytywnym zjawiskiem, jak i negatywnym, doprowadzając jednostkę do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub do jej poprawy. Ryzyko kursowe jest czynnikiem nie do przewidzenia, gdyż trudno jest przewidzieć skalę, jak i kierunek wahań kursów walut.

Należy również pamiętać, że wszystkie kredyty walutowe w Polsce indeksowane są do obcej waluty. Nie oznacza to, że wypłata kapitału, jak i jego spłata następuje w obcej walucie, w niej podawany jest stan zadłużenia oraz wysokość rat, a wypłata środków oraz spłata zadłużenia następuje w przeliczeniu na złote.