Zdolność kredytowa  to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania, wraz z odsetkami w czasie określonym w umowie kredytowej. Jest to kwestia kluczowa, jeśli chodzi o produkty kredytowe – bank musi mieć pewność, że przyszły kredytobiorca będzie w stanie spłacić kredyt, a przyszły kredytobiorca musi sobie zdać sprawę ze swojego położenia finansowego i możliwości.

Badanie czynności kredytowej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa bankowi czy kredytobiorcy, ale tak naprawdę całemu systemowi bankowemu.

Zdolność kredytową oblicza się na podstawie różnicy dochodów netto oraz stałych wydatków, które ponosi przyszły kredytobiorca. Następnie bank rozważa czy pieniądze, które pozostają danej osobie są w stanie pokryć ratę kredytu. Najbardziej korzystna sytuacja jest wtedy, kiedy rata zobowiązania nie przekracza połowy przychodów, które są wolne.

Co jest brane pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej?

 • wysokość miesięcznych, stałych dochodów;
 • forma zatrudnienia;
 • długość zatrudnienia;
 • wiek;
 • okres kredytowania;
 • wkład własny;
 • wykształcenie;
 • zadłużenie;
 • stan cywilny;
 • BIK;
 • stałe obciążenia;
 • BIG;
 • osoby pozostające na utrzymaniu kredytobiorcy.