WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. WIBOR wylicza się jako średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, jaką podają największe banki działające na terenie Polski. Banki te muszą być uczestnikami panelu WIBOR i najpierw odrzucić wartości skrajne oprocentowania. Każdego dnia banki należące do panelu WIBOR podają o godzinie 11 stawki oprocentowania, w ujęciu rocznym, po jakim są w stanie pożyczyć środki pieniężne innym bankom.

Istnieje kilka rodzajów WIBOR-u, różnica w nich wyznaczana jest okresem czasu, na jakie udzielane są kredyty przez banki sobie nawzajem:

  • ON – kredyt udzielany na jeden dzień od zawarcia transakcji;
  • TN – kredyt również udzielany na jeden dzień, jednak czas liczony jest od następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji;
  • SW – kredyt udzielany na tydzień, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji;
  • 2W – kredyt udzielany na dwa tygodnie, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji;
  • 1M – kredyt udzielany na miesiąc, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji;
  • 3M – kredyt udzielany na 3 miesiące, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji;
  • 6M – kredyt udzielany na 6 miesięcy, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji;
  • 9M – kredyt udzielany na 9 miesięcy, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji;
  • 1Y – kredyt udzielany na 1 rok, licząc od daty dwa dni po zawarciu transakcji.

WIBOR jest podstawą do ustalania oprocentowania dla większości kredytów, które udzielane są przez polskie banki.