Leasingodawcy stosują rozmaite wzory umów, lecz dokumenty przedstawiane przyszłym leasingobiorcom mają elementy wspólne. Jak wyglądają umowy leasingu? Poznaj najważniejsze części tych dokumentów.

Podstawowa umowa

Właściwa umowa leasingowa to zazwyczaj dokument o niewielkiej objętości. Zwykle charakteryzuje go zwięzła i krótka treść. Podane są w nim dane teleadresowe dwóch stron umowy. Dokument zawiera również opis pojazdu – marka, rok produkcji, model, numery seryjne i wartość w złotówkach. W opisie znajdują się także informacje o dostawcy.

Niektórzy leasingodawcy dodają do umowy leasingu od kilku do kilkunastu paragrafów poświęconych zasadom składania oświadczeń, ustanawiania zabezpieczeń, dostarczania korespondencji albo przetwarzania danych osobowych. Oprócz podstawowej części dokumentu potencjalny leasingobiorca musi zapoznać się również z załącznikami.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL)

OWUL to instrukcja obsługi leasingu i pojazdu. Zostają w nich przedstawione szczegółowe warunki płatności i rozliczeń. OWUL opisuje sprawy związane z ubezpieczeniem oraz z likwidacją szkód. Zawiera też omówienie sposobów zakończenia umowy i wykupu. W załączniku tym znajdują się również warunki składania wypowiedzenia i rozliczeń w przypadku wcześniejszego zakończenia kontraktu.

Więcej informacji na temat zagadnień związanych z leasingiem, w tym o OWUL, można znaleźć na stronie https://klf24.pl/blog.

Harmonogram

Harmonogram spłaty prezentuje terminy płatności i wysokość poszczególnych rat. Może być modyfikowany przez firmę leasingową według umowy, na przykład na wypadek zmiany Wibor. Raty zostają podane z uwzględnieniem ich części kapitałowej i odsetkowej. Ułatwia to dokonywanie zapisów księgowych.

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji jest dokumentem zawierającym wyszczególnione zdarzenia i okoliczności, gdy  leasingodawca może naliczać dodatkowe opłaty manipulacyjne o określonej wysokości. Takie nadprogramowe płatności dotyczą zmian w pojeździe albo podpisanej już umowie na wniosek leasingobiorcy.

Polisy ubezpieczeniowe i dokumenty dotyczące usług dodatkowych

Jeżeli klient firmy leasingowej zdecyduje się skorzystać z ubezpieczenia przedmiotu oferowanego przez leasingodawcę, do umowy dołącza się polisę razem z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Tak samo stanie się w momencie, gdy leasingobiorca wykupi ubezpieczenia i usługi dodatkowe takie jak GAP, ochrona prawna, karty paliwowe czy Assistance.

Umowa leasingowa składa się z części podstawowej i załączników. Najważniejszymi dodatkami do zasadniczej treści dokumentu są OWUL i harmonogram. To najistotniejsze elementy dokumentu z punktu widzenia warunków korzystania z pojazdu i spłacania należnych rat. Warto zadbać o bezpieczne przechowywanie podpisanej umowy. Właśnie ona jest pierwszym źródłem informacji o przebiegu współpracy i ewentualnych opłatach, dlatego nie można jej zgubić ani zniszczyć. Dokument okaże się pomocny w rozwiązywaniu kwestii spornych i ustalaniu zasad postępowania w przypadku sytuacji losowych.