Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie długów osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a zaistniała jej niezawiniona niewypłacalność. Prawo to weszło w 2009 roku, a w 2014 została wprowadzona nowelizacja, która istotnie liberalizuje przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest raz na 10 lat z przyczyn niezależnych od dłużnika jak: choroba, utrata pracy itp.