Spread walutowy jest różnicą między kursem kupna waluty, a kursem jej sprzedaży. Różnicę tę podaje się najczęściej w procentach. Pojęcie to jest niezwykle ważne w przypadku kredytów hipotecznych branych w obcej walucie. Kredyt hipoteczny w obcej walucie wypłacany jest po kursie kupna (niższym), a spłacany po kursie sprzedaży (wyższym). W razie zmiany kursu danej waluty możemy za kredyt sporo przepłacać, a banki na tym zarabiają dużą ilość pieniędzy. Dlatego najlepiej spłacać jest kredyt w walucie, w której się zarabia.