Wkład własny jest kwotą pieniędzy jaką osoba nabywająca nieruchomość, zaciągając kredyt hipoteczny, musi pokryć ze środków własnych.

Np. cena nieruchomości wynosi 200 tysięcy złotych, a otrzymany kredyt wynosi jedynie 160 tysięcy złotych. Oznacza to, że kredytobiorca musi z własnych środków zapłacić 40 tysięcy złotych.

W wyniku rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, banki nie mogą udzielać kredytów na całkowitą wartość nieruchomości. W 2016 roku minimalny wkład własny wynosił 15%, a w 2017 roku – 20%.

Przy omawianiu wkładu własnego, jak i kredytów hipotecznych, niezwykle ważnym jest współczynnik LTV, czyli Loan to Value. Oznacza on stosunek wartości kredytu do nabywanej nieruchomości, czyli jeśli LTV wynosi 80% to wkład własny, który musi wnieść kredytobiorca wyniesie 20%.