Oprocentowanie kredytu jest to najprościej mówiąc cena jaką należy zapłacić za kredyt. Na oprocentowanie kredytu składa się najczęściej stopa referencyjna oraz marża banku. Marża kredytu ustalana jest przez bank i to właśnie jej poziom odgrywa największą rolę. Istnieje pewna zależność między wysokością kwoty kredytu oraz wkładu własnego. Im większy wkład własny oraz wysokość kredytu tym oprocentowanie jest niższe. Ważnym jest, aby przy kredytach zaciąganych na dłuższy czas, sprawdzić od czego zależne są zmiany w oprocentowaniu, gdyż zarówno stopy referencyjne, jak i marże mogą ulegać zmianom (dotyczy to głównie kredytów hipotecznych).

Stopy referencyjne to np. 3 miesięczne stopy procentowe, które obowiązują na rynku międzybankowym, są zmienne i inne dla każdej waluty (WIBOR, LIBOR, EURIBOR).