Marża to bardzo istotny składnik oprocentowania każdego kredytu i jest zyskiem banku za udzielenie zobowiązania.  Banki uzależniają oprocentowanie kredytów od stóp rynkowych np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz marży, która zależy od polityki cenowej poszczególnego banku. Wysokość marży ustalana jest w zależności od kilku czynników:

  • wkładu własnego osoby biorącej kredyt;
  • celu kredytu;
  • wiarygodności kredytobiorcy;
  • sytuacji indywidualnej osoby biorącej kredyt.