RRSO (w rozwinięciu: rzeczywista roczna stopa oprocentowania) jest całkowitym kosztem kredytu, ponoszonym przez kredytobiorcę, oprócz oprocentowania zawiera: prowizje, ubezpieczenia oraz wszelkie inne opłaty bankowe. RRSO jest też najlepszym wyznacznikiem do porównywania między sobą atrakcyjności produktów kredytowych.

RRSO jest dokładniej całkowitym kosztem kredytu ponoszonym przez kredytobiorcę i wyraża się w procentach, jako określona część całej kwoty kredytu w stosunku rocznym.