Kredyt hipoteczny to kredyt udzielany zazwyczaj na wiele lat (minimum 5) , a zabezpieczeniem jego spłaty jest zazwyczaj nieruchomość należąca do osoby biorącej kredyt. Owe zabezpieczenie ustanawia się w formie hipoteki, która jest ograniczonym prawem rzeczowym do dochodzenia spłaty należności, kiedy kredyt hipoteczny nie jest spłacany. Aby bank wypłacił nam kredyt bardzo często warunkiem jest wpis hipoteki na czwartej stronie księgi wieczystej nieruchomości. Kiedy brany jest kredyt hipoteczny na nieruchomość z rynku pierwotnego, mieszkanie nie ma założonej jeszcze księgi wieczystej, więc banki odchodzą od wymogu złożenia wpisu, podwyższając marżę lub wymagając dodatkowych, drogich ubezpieczeń do czasu dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Kredyty hipoteczne są zazwyczaj  udzielane na wiele lat (ok. 30) i mają niskie, korzystne oprocentowanie, które jest zmienne, gdyż zależy od aktualnego wskaźnika WIBOR oraz stałej marży banku.