Kupno własnego mieszkania, to jeden z życiowych celów każdego człowieka. Jednak jest to inwestycja, która znacznie przekracza budżet większości z nas. Dlatego też o pomoc w spełnieniu tego marzenia, prosimy banki oferujące nam właśnie kredyty hipoteczne.

Niestety, jego uzyskanie nie jest proste – warunki, które musimy spełnić są dość restrykcyjne. I nie chodzi tu tylko o pozytywną historię kredytową, w grę wchodzą także nasze obecne zarobki, posiadane aktywa a także nasza ogólna kondycja finansowa. Jednak jeśli spełniamy wszystkie niezbędne warunki, by otrzymać od banku wsparcie finansowe na zakup nieruchomości, czeka nas jeszcze załatwianie tzw. papierologi.

Góra formalności, która stawiają przed nami banki, może wydawać się wręcz nie do pokonania, jednak jeżeli zawczasu odpowiednio się przygotujemy, możemy zaoszczędzić sobie sporo czasu i nerwów.

Podstawowe informacje

Zanim otrzymamy kredyt hipoteczny, niezbędne będzie przedstawienie w banku wielu dokumentów. Musimy udowodnić przed przedstawicielem, ile zarabiamy, że jest to dochód stały a co ważniejsze legalny. Dodatkowo czeka nas zdobywanie dokumentów dotyczących nieruchomości, którą chcemy kupić, a także tych, które poświadczą, iż nie mamy żadnych zaległości kredytowych (a co najważniejsze, takich z którymi sobie nie radzimy).

Ogółem, dokumenty jakie będziemy musieli dostarczyć do banku, można podzielić na cztery grupy. Są to kolejno dokumenty:

 • Osobowe
 • Dochodowe
 • Dotyczące innych zobowiązań kredytowych
 • Dotyczące nieruchomości

Dopiero po dostarczeniu tych stosów dokumentów, możemy liczyć, że bank pozytywnie rozpatrzy nasze podanie o kredyt hipoteczny.

Wymagane dokumenty osobowe

Jakkolwiek to nie brzmi, pierwszym krokiem, będzie udowodnienie w banku, że my to naprawdę my. Jasnym jest, że przy usługach takich jak kredyty (zwłaszcza tak duże, jak te pod hipotekę), będziemy musieli się wylegitymować. W tym celu niezbędne będą:

 1. Dowód osobisty
 2. Drugi dokument tożsamości – prawo jazdy lub paszport
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim z podziałem majątku (intercyzą), będą musiały dodatkowo dostarczyć odpowiedni akt notarialny
 4. Orzeczenie sądu, w przypadku osób w separacji bądź po rozwodzie.

Te kilka dokumentów, pozwoli udowodnić przed bankiem naszą tożsamość – a to pierwszy krok do wymarzonego mieszkania.

Dokumenty dochodowe

Tutaj największy wpływ na to, jakie dokumenty będziemy musieli dostarczyć ma źródło naszych dochodów. Jednak w przypadku pracowników etatowych, będą to:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – specjalny formularz można otrzymać w placówce banku lub na jego stronie www. Odpowiedni druk musi wypełnić nasz pracodawca.
 2. Wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich sześciu lub nawet dwunastu miesięcy – można go pobrać logując się do swojej bankowości internetowej.

W zależności od sytuacji bank może wymagać także:

 1. Deklaracji PIT-37 – z dowodem zatwierdzenia jej przez Urząd Skarbowy.
 2. Świadectwa pracy – głównie, jeśli w ostatnim okresie zmieniliśmy miejsce zatrudnienia.
 3. Umowy o pracę z obecnym pracodawcą – w przypadku umów na czas określony.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań

Oczywiście o ile takowe posiadamy. Pamiętajmy, że przeterminowane i nieopłacone raty w znaczącym stopniu obniżą naszą wiarygodność w oczach banku. Może on, lecz nie musi wymagać od nas dostarczenia:

 1. Zaświadczenia o obsłudze kredytu
 2. Zaświadczenia o spłacie zadłużenia/kredytu – raczej w sytuacji, gdy niedawno został on spłacony, a taka informacja nie wpłynęła jeszcze do BIK.
 3. Umów kredytowych.
 4. Zaświadczenia o aktualnym saldzie zadłużenia.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W tym przypadku, najwięcej zależy od tego czy kupujemy na rynku pierwotnym, wtórym a może przymierzamy się do budowy własnego domu. W każdym z tych przypadków wymagany będzie inny zestaw dokumentów:

 • Rynek pierwotny
 1. Aktualny odpis księgi wieczystej gruntu
 2. Prawomocne pozwolenie na budowę, wydane na dewelopera
 3. KRS dewelopera
 4. Oświadczenie inwestora zastępczego
 5. Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości (w formie aktu notarialnego)

 

 • Rynek wtórny
 1. Przedwstępna umowa zakupu nieruchomości
 2. Akt własności lub decyzja o przydziale mieszkania
 3. Aktualny odpis księgi wieczystej
 4. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych

 

 • Budowa domu
 1. Odpis księgi wieczystej nieruchomości
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów
 3. Projekt techniczny
 4. Decyzja o warunkach zabudowy
 5. Projekt techniczny
 6. Dziennik budowy
 7. Kosztorys

Podsumowując

Pracownicy etatowi, mają największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny, jednak mimo tego, nadal będą oni zobligowani do dostarczenia stosu dokumentów wymaganych przez banki. Planując tego typu inwestycje, warto zawczasu przygotować sobie wszystkie niezbędne papiery, tak nie musieć wstrzymywać się z remontem czy budową, przez opóźnienia związane z kwestiami biurokratycznymi.