Wszechobecny konsumpcjonizm i coraz większe wymagania co do jakości i poziomu życia, pchają wielu z nas do zaciągania kredytów czy pożyczek gotówkowych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których dodatkowe pieniądze są nam po prostu niezbędne do normalnego funkcjonowania, wówczas to właśnie tego rodzaju wsparcie, może okazać się ostatnią deską ratunku.

Jednak pożyczki czy kredyty zaciągane w bankach są wysoko oprocentowane, a ich spłata może przysporzyć wielu problemów. Pomocne mogą okazać się właśnie pożyczki zaciągane w zakładzie pracy – są one bowiem udzielane na bardzo korzystnych warunkach, a skorzystać z nich może każdy pracownik, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Jak więc uzyskać pożyczkę z zakładu pracy?

Mamy dwie możliwości

Jak się okazuje, środki pieniężne można, przeznaczone na pożyczki, można uzyskać w dwojaki sposób. Pierwszą możliwością jest tzw. fundusz świadczeń socjalnych, drugą z kolei, zakładana przez pracowników kasa zapomogowo – pożyczkowa. Obie możliwości mają swoje słabe i mocne strony, przez co czasem ciężko będzie podjąć decyzje. Co jednak powinniście wiedzieć zanim zdecydujecie się na ten rodzaj pożyczki?

Fundusz świadczeń socjalnych

Jak się okazuje, przepisy prawa informują, że prowadzenie takiego funduszu jest obowiązkiem każdego pracodawcy, którego firma zatrudnia co najmniej dwudziestu pracowników. Są to pieniądze, które przeznaczane będą na finansowanie działalności socjalnej. Takowa działalność, rozumiana jest jako przede wszystkim udzielanie wsparcia finansowego, pomocy materialnej a także zapomogi na cele mieszkaniowe dla pracowników.Mogą to być fundusze zwrotne lub bezzwrotne. Bardzo ważne jest to, że prawo nie określa jasno przypadków, w których pracownik ma prawo ubiegania się o takowe wsparcie. W praktyce oznacza to, że można je uzyskać na dowolnie wybrany cel, jak np. zakup artykułów szkolnych dla dziecka.

Kasa zapomogowo – pożyczkowa

W tym przypadku większość inicjatywy leży po stronie pracowników – to oni bowiem muszą zająć się jej założeniem i prowadzeniem (mowa oczywiście o związkach zawodowych), do obowiązków pracodawcy, należy tu  jedynie zapewnienie takowej kasie, wszelkich niezbędnych do jej funkcjonowania elementów. Gromadzone środki (z comiesięcznych składek pracowniczych) mogą być przeznaczone zarówno na bezzwrotne zapomogi, jak i średnioterminowe pożyczki dla pracowników danej  firmy. Dlatego jeżeli jako pracownik, znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, musisz wiedzieć, że masz szansę na otrzymanie z zakładu pracy wsparcia finansowego, na dużo korzystniejszych warunkach, niż te oferowane przez banki.