Rok 2017 to dalsze zmiany dotyczące wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na mieszkanie. Zgodnie z Rekomendacją S sporządzoną przez Komisję Nadzoru Finansów w 2017 roku wkład własny przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny powinien wynosić 20% i pomimo, że zdolność kredytowa Polaków wzrasta, nie każdego, szczególnie młodego kredytobiorcę będzie stać na to, aby wnieść tak wysoki wkład własny. Należy jednak pamiętać, że istnieją inne rozwiązania, które mogą pomóc w osiągnięciu wymagań banków. Jakie kredytobiorca ma możliwości?

Wkład własny w 2017 roku

Wkład własny stopniowo wzrastał od 2014 roku o 5 %. W 2015 wynosił już 10%, w 2016 – 15%, aby w 2017 osiągnąć zalecaną wartość 20%. Dla wielu klientów tak wysoki wkład własny może stanowić bardzo duży problem. Według Związku Banków Polskich aż ponad 40% kredytobiorców bierze zobowiązania o wartości wyższej niż 80% nieruchomości. 20% wkład własny nie jest jednak ostatecznością, klient banku nieposiadający wymaganego wkładu własnego będzie mógł zapłacić jedynie 10-procentowy wkład własny pod warunkiem, że wykupi dodatkowe ubezpieczenie. Rozwiązanie to spowoduje niestety, że miesięczna rata dla tego typu klienta wzrośnie i będzie musiał wpłacać wyższą ratę aż do momentu, kiedy spłaci owe brakujące 10% ceny nieruchomości. Oczywiście niektóre banki posiadają bardzo restrykcyjną politykę kredytową i mimo możliwości dodatkowego ubezpieczenia wymagają 20% wkładu własnego w całości.

Wkład własny a wskaźnik LtV

Wysoka rata kredytu potrafi być niestety równie problematyczna, co wysoki wkład własny. Dlatego istnieją również inne sposoby, które mogą pomóc w osiągnięciu odpowiedniego współczynnika LtV (Loan to Value). LtV jest wskaźnikiem wyrażającym stosunek wartości pożyczanej kwoty do wartości nieruchomości. W jaki inny sposób, oprócz wymaganego wkładu własnego, można osiągnąć odpowiedni Loan to Value?

Inna nieruchomość jako wkład własny

Jednym ze sposobów na osiągnięcie wymaganego wskaźnika LtV jest posiadanie innej nieruchomości, na której można zabezpieczyć kredyt. Wystarczy, że kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości wartej 100 tysięcy złotych (zakładając, że kredyt hipoteczny chciałby wziąć na 300 tysięcy złotych), co więcej nie musi być właścicielem tejże nieruchomości, może to być np. mieszkanie rodziców, którzy zgodzą się na wpis hipoteki w księdze wieczystej.

Program Mieszkania dla Młodych

Kolejną możliwością na ominięcie wymaganego wkładu własnego jest skorzystanie z programu Mieszkania dla Młodych. Jeśli kredytobiorcy uda się znaleźć mieszkanie, które odpowiada parametrom wyznaczonym przez program oraz sam kredytobiorca spełnia wszystkie wymagania programu to może liczyć na 10-15% dopłatę do nieruchomości, co może stanowić brakujący wkład własny.

Zawyżenie wartości nieruchomości

Wielu doradców podpowiada przyszłym kredytobiorcom, aby zawyżyć wartość ceny nieruchomości. Na czym to polega? Załóżmy, że nieruchomość kosztuje 250 tysięcy złotych, a kupujący nie posiada wymaganego 50 tysięcznego wkładu własnego na jej zakup. Jeśli postara się o odpowiednio zawyżoną cenę np. 300 tysięcy złotych i podpisze umowę przedwstępną u notariusza na taką kwotę, różnica między zawyżoną ceną nieruchomości, a realną ceną, będzie stanowić jego wkład własny. Na ten proceder zezwala połowa banków.

Pożyczka w zakładzie pracy

Dla tych, którzy pracują w budżetówce, ciekawym sposobem na wkład własny może być wzięcie kredytu z zakładu pracy. Pożyczki takie nie są oprocentowane oraz nie rejestruje ich BIK, co oznacza, że nie obniżają one zdolności kredytowej.

Kredyt gotówkowy w banku

Ci którzy nie mogą pozwolić sobie na pożyczkę z zakładu pracy, biorą kredyty gotówkowe w bankach, cóż takie zobowiązanie na pewno zostanie zarejestrowane w BIK-u, jednak dopiero po miesiącu. Najpierw więc należy się upewnić, że posiada się odpowiednią zdolność kredytową na kredyt hipoteczny, następnie starać się o kredyt gotówkowy, który pokryje wkład własny, a po tej czynności wnioskować o kredyt hipoteczny. Należy się jednak śpieszyć, a sam proceder może być ryzykowny, tym bardziej jeśli jesteśmy na granicy zdolności kredytowej.

Działka budowlana również może być wkładem własnym

Kredyty hipoteczne bierze się nie tylko na mieszkania, ale także na domy i ich budowę. Przykładowo jeśli posiadasz już działkę budowlaną, albo działkę i dom w stanie surowym, a zabrakowało Ci pieniędzy na dokończenie budowy to działka, bądź działka z domem mogą być potraktowane jako zabezpieczenie oraz wkład własny do kredytu.

Pomimo podwyższanego z roku na rok wymaganego wkładu własnego istnieją nadal możliwości, dzięki którym kredytobiorca nie musi posiadać tak dużych środków własnych jak w teorii. Niemniej jednak rynek kredytów hipotecznych się zmienia, a jeszcze większe zmiany może przynieść ustawa o kredycie hipotecznym, której projekt trafił już do sejmu.