Własne cztery kąty to marzenie wielu z nas. Jednak zakup mieszkania na własność, to wydatek, na który niewielu może sobie pozwolić. Z pomocą przychodzą jednak banki i oferowane przez nie kredyty hipoteczne. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają stabilną sytuacje finansową i są w stanie poradzić sobie z comiesięcznymi ratami. Jednak zanim uda nam się namówić instytucje, na to by pożyczyła nam tak dużą ilość gotówki, zmuszeni będziemy przebrnąć przez procesy weryfikacyjne oraz górę formalności. Przygotowanie odpowiednich dokumentów zawczasu, znacznie przyspieszy cały  proces i pozwoli uniknąć kolejnych wizyt w placówce banku.

Jakie więc dokumenty powinniśmy przygotować, by załatwić wszystkie niezbędne formalności, przy możliwie najmniejszej ilości wizyt w banku?

Umowa ma znaczenie

Wiele osób zastanawia się, czy pracując w oparciu o  umowę o dzieło lub umowę zlecenie, mogą liczyć na otrzymanie kredytu hipotecznego. Jak się okazuje, jest to jak najbardziej możliwe. Praktycznie wszystkie banki, w których ofercie znajdują się kredyty hipoteczne akceptują także umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Będą one jednak traktowane dużo bardziej rygorystycznie, aniżeli umowy o pracę.

Liczy się czas pracy

Jeżeli pracujecie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, musicie być świadomi, że największe znaczenie będzie miał właśnie okres zatrudnienia. Rzadkością będzie bowiem udzielenie kredytu hipotecznego osobą, których staż pracy wynosi mniej niż pół roku. Najczęściej wymagany będzie co najmniej 12 miesięczny okres zatrudnienia.

Jakie dokumenty powinniśmy więc przygotować?

Najogólniej, dokumenty, które będziemy musieli dostarczyć, możemy podzielić na cztery grupy, będą to dokumenty:

  • Osobowe

Tu  sprawa jest prosta,  wystarczy bowiem dowód osobisty oraz inny dokument potwierdzający naszą tożsamość – może to być prawo jazdy lub paszport. Dodatkowe dokumenty będą musiały dostarczyć osoby, które pozostają w związku małżeńskim z zawartą intercyzą. Niezbędny będzie akt notarialny potwierdzający tą umowę. Osoby pozostające w separacji lub po rozwodzie, będą musiały dostarczyć orzeczenia sądu w tej sprawie.

  • Dochodowe

Dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, będą to umowy potwierdzające zatrudnienie za okres co najmniej roku, rachunki do tych umów, a także deklarację PIT za poprzedni rok.

  • Dotyczące innych zobowiązań kredytowych

Pamiętajmy, że posiadanie jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych, takich jak karty kredytowe czy nie spłacone jeszcze zobowiązania, mogą znacznie obniżyć ocenę naszej zdolności  kredytowej. Dlatego warto uregulować je, jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt mieszkaniowy.

Przed udzieleniem kredytu, bank może poprosić nas o takie dokumenty jak: zaświadczenie o obsłudze kredytu lub zaświadczenie o jego spłacie – w przypadku gdy został on niedawno spłacony, a informacja o tym nie wpłynęła jeszcze do BIK.

  • Dokumenty dotyczące nieruchomości

Tutaj największe znaczenie będzie miało to, na jakim rynku kupujemy mieszkanie. Decydując się na rynek pierwotny, niezbędne będą: aktualny odpis księgi wieczystej gruntu, przedwstępna umowa zakupu nieruchomości, prawomocne pozwolenie na budowę. Potrzebne mogą być też takie dane jak KRS dewelopera czy oświadczenie inwestora zastępczego.

Kupując na rynku wtórnym, będziemy musieli dostarczyć: aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, przedwstępną umowę zakupu, akt własności lub decyzję o przydziale mieszkania a także oświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych.