Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty przy działalności gospodarczej


Własne mieszkanie czy dom, stało się współcześnie marzeniem wielu ludzi. Jednak zakup czy też budowa nieruchomości, znacznie przekracza budżet, zarówno przeciętnego kowalskiego. Dlatego też, coraz częściej, o pomoc w realizacji takiego marzenia, proszone są banki – a to za sprawą dobrze wszystkim znanego kredytu hipotecznego.

Jednak otrzymanie takiego wsparcia finansowego, wiążę się z załatwieniem góry formalności i poświęceniem mnóstwa czasu na wizyty w banku. Zwłaszcza w momencie gdy nie jesteśmy w pełni zorientowani, jakie konkretnie dokumenty musimy dostarczyć. A będą one róże, w zależności od tego na jakiej podstawie jesteśmy zatrudnieni oraz jaką konkretnie nieruchomość planujemy nabyć.

Jakie papiery będą niezbędnie

W najogólniejszym rozrachunku, dokumenty, które musimy przedłożyć w baku w celu uzyskania kredytu hipotecznego, można podzielić na cztery grupy. Będą to dokumenty:

 • Osobowe
 • Dochodowe
 • Dotyczące innych zobowiązań kredytowych
 • Dotyczące nieruchomości

Dokumenty osobowe

To absolutna podstawa, oczywistym jest przecież, że zanim bank przyzna nam jakąkolwiek gotówkę, musi mieć pewność co do naszej tożsamości. W zakres dokumentów osobowych, które będziemy musieli dostarczyć wchodzą:

 • Dowód osobisty.
 • Drugi dokument tożsamości – może to być paszport lub prawo jazdy.
 • Akt notarialny, poświadczający podzielność majątkową – dla osób pozostających w związku małżeńskim z zawartą intercyzą.
 • Osoby pozostające w separacji lub po rozwodzie, będą zmuszone przedłożyć także orzeczenia sądu w tej sprawie.

Dokumenty dochodowe

Tutaj najwięcej zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy – a w zasadzie na podstawie jakiej umowy jesteśmy zatrudnieni. W przypadku omawianych w tym artykule – osób prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne będą:

 • Decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON
 • Deklarację PIT-36L, ewentualnie PIT-36L – za co najmniej ostatni rok, jednak poszczególne banki, mogą wymagać przedstawienia deklaracji za ostatnie dwa lub trzy lata.
 • Zaświadczenie z ZUS i US dotyczące niezalegania z płatnościami w tychże instytucjach.
 • Zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej do ewidencji.
 • Wydruk z księgi przychodów i rozchodów.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań kredytowych

Obecne długi, takie jak raty kredytów czy karty kredytowe, mogą mieć kluczowe znaczenie w ocenie naszej zdolności kredytowej. Dlatego starając się o kredyt hipoteczny, warto zawczasu uregulować wszystkie stare zobowiązania i zamrozić lub zrezygnować z korzystania z kart kredytowych. W zakresie zobowiązań kredytowych, będziemy musieli bowiem przedłożyć w banku takie dokumenty jak:

 • Zaświadczenie o obsłudze kredytu
 • W przypadku, gdy niedawno spłacono kredyt, a jego uregulowanie nie zostało jeszcze zatwierdzone w systemie BIK, niezbędne będzie zaświadczenie o jego spłacie.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W tym przypadku, to jakie dokumenty będziemy musieli dostarczy, uzależnione od rodzaju nieruchomości, którą planujemy kupić.

Kupując nieruchomość na rynku pierwotnym, będziemy musieli przedstawić:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej gruntu.
 • Prawomocne pozwolenie na budowę – wydane na dewelopera.
 • Przedwstępną umowę zakupu nieruchomości – w formie aktu notarialnego.
 • KRS dewelopera.
 • Oświadczenie inwestora zastępczego.

Kupując na rynku wtórnym, niezbędne będą:

 • Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości.
 • Umowa przedwstępna zakupu.
 • Akt własności mieszkania.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych.

Jeżeli chcemy zbudować dom od podstaw, będziemy musieli przedstawić:

 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
 • Odpis księgi wieczystej nieruchomośći.
 • Decyzję o warunkach zabudowy.
 • Pozwolenie na budowę.
 • Dziennik budowy.
 • Projekt techniczny.

Podsumowując

Uzyskanie kredytu, który sfinansuje nasze wymarzone mieszkanie, nie jest proste. Musimy nie tylko otrzymać pozytywną ocenę zdolności kredytowej, ale dodatkowo przedłożyć masę dokumentów – a brak nawet jednego, na pierwszy rzut oka nie znaczącego, może spowodować opóźnienie lub blokadę całej procedury. Jednak jeśli przed wizytą w banku, przygotujemy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, nie tylko zwiększymy swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego, ale potencjalnie zaoszczędzimy też mnóstwo czasu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *