Własne mieszkanie czy dom, stało się współcześnie marzeniem wielu ludzi. Jednak zakup czy też budowa nieruchomości, znacznie przekracza budżet, zarówno przeciętnego kowalskiego. Dlatego też, coraz częściej, o pomoc w realizacji takiego marzenia, proszone są banki – a to za sprawą dobrze wszystkim znanego kredytu hipotecznego.

Jednak otrzymanie takiego wsparcia finansowego, wiążę się z załatwieniem góry formalności i poświęceniem mnóstwa czasu na wizyty w banku. Zwłaszcza w momencie gdy nie jesteśmy w pełni zorientowani, jakie konkretnie dokumenty musimy dostarczyć. A będą one róże, w zależności od tego na jakiej podstawie jesteśmy zatrudnieni oraz jaką konkretnie nieruchomość planujemy nabyć.

Jakie papiery będą niezbędnie

W najogólniejszym rozrachunku, dokumenty, które musimy przedłożyć w baku w celu uzyskania kredytu hipotecznego, można podzielić na cztery grupy. Będą to dokumenty:

 • Osobowe
 • Dochodowe
 • Dotyczące innych zobowiązań kredytowych
 • Dotyczące nieruchomości

Dokumenty osobowe

To absolutna podstawa, oczywistym jest przecież, że zanim bank przyzna nam jakąkolwiek gotówkę, musi mieć pewność co do naszej tożsamości. W zakres dokumentów osobowych, które będziemy musieli dostarczyć wchodzą:

 • Dowód osobisty.
 • Drugi dokument tożsamości – może to być paszport lub prawo jazdy.
 • Akt notarialny, poświadczający podzielność majątkową – dla osób pozostających w związku małżeńskim z zawartą intercyzą.
 • Osoby pozostające w separacji lub po rozwodzie, będą zmuszone przedłożyć także orzeczenia sądu w tej sprawie.

Dokumenty dochodowe

Tutaj najwięcej zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy – a w zasadzie na podstawie jakiej umowy jesteśmy zatrudnieni. W przypadku omawianych w tym artykule – osób prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne będą:

 • Decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON
 • Deklarację PIT-36L, ewentualnie PIT-36L – za co najmniej ostatni rok, jednak poszczególne banki, mogą wymagać przedstawienia deklaracji za ostatnie dwa lub trzy lata.
 • Zaświadczenie z ZUS i US dotyczące niezalegania z płatnościami w tychże instytucjach.
 • Zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej do ewidencji.
 • Wydruk z księgi przychodów i rozchodów.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań kredytowych

Obecne długi, takie jak raty kredytów czy karty kredytowe, mogą mieć kluczowe znaczenie w ocenie naszej zdolności kredytowej. Dlatego starając się o kredyt hipoteczny, warto zawczasu uregulować wszystkie stare zobowiązania i zamrozić lub zrezygnować z korzystania z kart kredytowych. W zakresie zobowiązań kredytowych, będziemy musieli bowiem przedłożyć w banku takie dokumenty jak:

 • Zaświadczenie o obsłudze kredytu
 • W przypadku, gdy niedawno spłacono kredyt, a jego uregulowanie nie zostało jeszcze zatwierdzone w systemie BIK, niezbędne będzie zaświadczenie o jego spłacie.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W tym przypadku, to jakie dokumenty będziemy musieli dostarczy, uzależnione od rodzaju nieruchomości, którą planujemy kupić.

Kupując nieruchomość na rynku pierwotnym, będziemy musieli przedstawić:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej gruntu.
 • Prawomocne pozwolenie na budowę – wydane na dewelopera.
 • Przedwstępną umowę zakupu nieruchomości – w formie aktu notarialnego.
 • KRS dewelopera.
 • Oświadczenie inwestora zastępczego.

Kupując na rynku wtórnym, niezbędne będą:

 • Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości.
 • Umowa przedwstępna zakupu.
 • Akt własności mieszkania.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych.

Jeżeli chcemy zbudować dom od podstaw, będziemy musieli przedstawić:

 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
 • Odpis księgi wieczystej nieruchomośći.
 • Decyzję o warunkach zabudowy.
 • Pozwolenie na budowę.
 • Dziennik budowy.
 • Projekt techniczny.

Podsumowując

Uzyskanie kredytu, który sfinansuje nasze wymarzone mieszkanie, nie jest proste. Musimy nie tylko otrzymać pozytywną ocenę zdolności kredytowej, ale dodatkowo przedłożyć masę dokumentów – a brak nawet jednego, na pierwszy rzut oka nie znaczącego, może spowodować opóźnienie lub blokadę całej procedury. Jednak jeśli przed wizytą w banku, przygotujemy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, nie tylko zwiększymy swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego, ale potencjalnie zaoszczędzimy też mnóstwo czasu.