Zaciągając kredyt czy pożyczkę, zakładamy, że nie będziemy mieli problemów z jej spłatą. Kiedy nasze długi zaczynają nam ciążyć i nie jesteśmy w stanie spłacać rat regularnie, stajemy się nadmiernie zadłużeni. Co robić i na co warto uważać, żeby nie popaść w problemy finansowe?

 

Czym jest nadmierne zadłużenie?

Terminem tym opisuje się sytuację, w której nie jesteśmy w stanie regularnie i terminowo spłacać naszych zobowiązań finansowych. Oczywiście, podłoże problemu jest złożone i maja na niego wpływ takie czynniki jak pogarszający się stan zdrowia, utrata pracy lub pojawienie się dziecka, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Po otrzymaniu pensji i potraceniu należności za utrzymanie (splata kredytu, wynajem, zakupy spożywcze itp.) nie zostaje nam wystarczająca ilość gotówki, by moc spłacić raty kredytów.

W sytuacjach kryzysowych ludzie próbują ratować się szybkimi pożyczkami w instytucjach parabankowych. Zaciąganie dodatkowych kredytów na spłatę już posiadanych wpędza nas w spirale zadłużenia, która może przynieść dla nas bardzo przykre skutki.

 

Sposoby na zadłużenie

Na rynku finansowym istnieją trzy najbardziej popularne możliwości rozwiązania problemów z nadmiernym zadłużeniem. Są to: kredyt konsolidacyjny, modyfikacja spłaty i ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Kredyt konsumencki

Bardzo często nasze problemy wynikają z wzięcia w jednym czasie zbyt wielu kredytów w różnych instytucjach bankowych. W celu ujednolicenia wszystkich spłat banki oferują nam możliwość wzięcia kredytu konsolidacyjnego. Najważniejszą jego zaleta jest połączenie wszystkich poprzednich zobowiązań i scalenie je w jedną, zmniejszoną ratę. Oczywiście czas kredytowania się zwiększa, ale ten rodzaj kredytu pozwala na odzyskanie równowagi naszemu  budżetowi domowemu.

Pamiętaj, by dobrze przemyśleć decyzje o kolejnym kredycie – ma on być dla Ciebie ratunkiem, a nie dodatkowym zmartwieniem. Jeżeli jednak zdecydujesz się na niego, porównaj oferty wszystkich banków, by wybrać dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

 

Modyfikacja spłaty

Jeżeli mamy tylko jeden kredyt, ale jego rata jest dla nas za wysoka, mamy kilka opcji poradzenia sobie z problemem zadłużenia. Jednym z nich są tzw. wakacje kredytowe. Polegają one na czasowym zawieszeniu rat kredytu, dając nam czas na poradzenie sobie  z trudnościami finansowymi. Długość zawieszenia jest ustalana indywidualnie z bankiem i trwać może nawet kilka miesięcy. Ten czas powinniśmy intensywnie wykorzystać na poprawienie naszej sytuacji finansowej.

Banki czasami w niektórych przypadkach pozwalają na rozciągnięcie kredytu, co wiąże się jego wydłużeniem. Podobny efekt da także refinansowanie kredytu – czyli jego spłata nowym, korzystniejszym zobowiązaniem.

 

Upadłość konsumencka

Gdy wszystkie próby uregulowania naszego długu zawiodły, możemy ubiegać się o ogłoszenie tak zwanej upadłości konsumenckiej, czyli bankructwa. Ogłoszenie jej jednak jest długim i bardzo skomplikowanym procesem: przyczyna upadłości musi wynikać z nieprzewidzianych okoliczności, takich jak wypadek czy choroba, które spowodowały trwałą niezdolność do podjęcia pracy.

Ogłoszenie upadłości powoduje redukcje lub całkowite umorzenie zobowiązań finansowych, jakie na nas ciąża. Decyzje o upadłości przyznaje sąd rejonowy, maksymalnie raz na 10 lat. Dłużnikowi po złożeniu wniosku zostają zajęte wartościowe składniki majątku oprócz tych, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjonalnych. Następnie dobra te zostają zlicytowane, a uzyskane pieniądze zostaje przeznaczone na spłatę wierzycieli. W przypadku zlicytowania nieruchomości, dłużnik otrzyma środki finansowe na wynajem mieszkania przez okres 24 miesięcy.

 

Jak chronić się przed zadłużeniem?

Nadmierne zadłużenie wynika z nieprzemyślanego zarzadzania  funduszami. Świetnym narzędziem do rozpoczęcia prac nad domowymi finansami jest budżet domowy. Pomaga on w racjonalnym zaplanowaniu wydatków na bieżący miesiąc redukcji niepotrzebnych kosztów. Oczywiście, dobrym rozwiązaniem w momencie nadmiernego zadłużenia jest znalezienie dodatkowego źródła dochodu, który pozwoli nam na szybkie uporanie się z zalegającymi ratami.