Chociaż studiowanie na publicznych uczelniach jest bezpłatne, budżet żaka zwykle okazuje się dość napięty. Koszty utrzymania nie należą do niskich – zaliczają się do nich najem pokoju, opłaty za media czy kupno jedzenia, a to tylko początek wydatków. Skąd wziąć pieniądze na życie, jeśli nie chce się jednocześnie pracować i studiować?

Stypendia dla studentów

Stypendia to jedno z najistotniejszych źródeł dodatkowych pieniędzy dla żaków. Programy stypendialne dostępne są dla studentów wszystkich uczelni, niezależnie od trybu nauki – stacjonarnego czy niestacjonarnego. W ramach pomocy stypendialnej można ubiegać się na przykład o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przeznaczone jest ono dla osób, które wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce albo posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Często do złożenia wniosku uprawnia średnia ocen od 4,5. Na podstawie zgłoszonych aplikacji komisja ustala progi, według których przyznaje świadczenia na dany okres. Kwoty wypłacanych stypendiów wahają się od 100 do 1000 złotych, najczęściej osiągając próg 500-600 złotych.

Innym stypendium dla szczególnie zdolnych studentów jest stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. To rodzaj specjalnego wsparcia finansowego dla młodych osób wykazujących się wyjątkowo dobrymi wynikami w nauce albo osiągnięciami naukowymi. Wypłacane jest przez 10 miesięcy. Można się o nie ubiegać już po pierwszym roku studiów. Kwota stypendium okazuje się zdecydowanie wyższa niż uczelnianego.

Studenci mają także do dyspozycji stypendium socjalne. Jest ono przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Chodzi głównie o studentów, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziców osiągających niskie dochody. O jego przyznaniu decyduje dochód netto na członka rodziny. Limit wysokości ustala komisja. O stypendium socjalne można ubiegać się już od rozpoczęcia pierwszego semestru.

Zapomogi

Oprócz stypendiów, inną formą bezzwrotnej pomocy finansowej dla studenta jest zapomoga. Może zostać przyznana przez uczelnię na wniosek osoby, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej. Decyzje podejmuje się indywidualnie po przeanalizowaniu warunków finansowych studenta. Kwota wsparcia wynosi od 500 zł do nawet kilku tysięcy. W jakich sytuacjach wypłacane jest świadczenie? Przykładowo są to śmierć rodzica albo nagła choroba studenta lub członka jego rodziny.

Kredyt studencki

Innym sposobem na pozyskanie środków na utrzymanie jest kredyt studencki. Udziela się go na korzystniejszych warunkach, niż inne zobowiązania, a jego spłatę zaczyna się dopiero po ukończeniu studiów. Aby go dostać, trzeba spełnić określone warunki. Można ubiegać się o kredyt studencki niezależnie od roku studiów. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki przed 25. rokiem życia. Wnioski składa się do połowy października.

Studenci mogą uzyskać pieniądze na utrzymanie, starając się o stypendia, zapomogi lub kredyt studencki. Te formy finansowego wsparcia pozwalają skupić się na nauce bez konieczności posiłkowania się pracą na pół etatu.