Samochody ciężarowe to bardzo droga inwestycja, dlatego firmy potrzebujące takich środków transportu decydują się na leasing. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że od pojazdów ciężarowych można odliczyć podatek VAT. Na jakich zasadach to funkcjonuje? O tym poniżej.

 

Czym jest samochód ciężarowy

Zanim zdecydujemy się na leasing samochodów ciężarowych do firmy z zamiarem pełnego odliczenia podatku VAT, musimy ustalić czy wybrany przez nas rodzaj aut na pewno kwalifikuje się do tej kategorii. Według ustawy o podatku od towarów i usług samochód ciężarowy to taki, który posiada dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, przeznaczonych wyłącznie do przewozu ładunków, z oddzieloną częścią kabinową posiadającą jeden rząd siedzeń. Tylko auto spełniające te warunki może być uprawnione do odliczenia przed właściciela 100% podatku VAT bez dodatkowych formalności.

Modelowym przykładem auta ciężarowego jest ciągnik siodłowy – transportowy samochód, przeznaczony do ciągnięcia najczęściej innych pojazdów drogowych nieposiadających własnego napędu. Jest on najpopularniejszym rodzajem samochodu ciężarowego, używanego w handlu, przemyśle i przede wszystkim logistyce.

 

Leasing aut ciężarowych

Warunki leasingowe dla samochodów ciężarowych zależą od tego, jaki leasing wybierzemy. Zasadniczo są dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny, przy czym ten drugi jest popularniejszy. Leasing finansowy nie jest ustalany na konkretny czas umowy, a przez cały okres leasingowy to leasingobiorca jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów amortyzacyjnych samochodów.

Leasing operacyjny działa na nieco innych zasadach: to leasingodawca jest właścicielem pojazdów oraz opłaca koszty amortyzacyjne przez cały okres trwania umowy (minimum 2 lata). Dlatego właśnie drugi rodzaj leasingu jest chętniej wybierany przez polskich przedsiębiorców – korzystne warunki skutecznie zachęcają.

Odliczenie podatku VAT

W przypadku wzięcia w leasing finansowy auta ciężarowego, podatek VAT, wynoszący 23%, odliczany jest od całościowej kwoty transakcji zaraz po wydaniu aut. Jeżeli firma zdecydowała się na leasing operacyjny – VAT odliczany jest każdorazowo od miesięcznej raty, a także od kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Jednak niezbędne jest prowadzenie książeczki ewidencyjnej, dotyczącej przebiegu pojazdu. Prowadzenie takiej ewidencji jest bardzo ważne, ponieważ naszym głównym zamiarem jest udowodnienie, że służbowe auto ciężarowe nie jest wykorzystywane do celów innych niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oprócz tego trzeba zgłosić samochód na formularz VAT-26 do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz stworzyć regulamin zawierający zasady korzystania z pojazdu firmowego.

Decyzja na wzięcie w leasing samochodów służbowych jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród właścicieli firm. Przy zawieraniu umowy z leasingobiorcą nie trzeba wykazywać się zdolnością kredytową, jak ma to w przypadku starań o kredyt bankowy – decyzję poznajemy w ciągu 1 dnia od złożenia wymaganych dokumentów. Przed wzięciem auta służbowego w leasing warto jednak przeanalizować samemu lub przy pomocy firmy leasingowej, który leasing będzie lepszy: finansowy czy operacyjny, ponieważ ma to późniejszy wpływ na rozliczanie podatku VAT.