Kredyt studencki coraz bardziej zyskuje na popularności. To jeden z ważniejszych sposobów na utrzymanie się w czasie studiów we współczesnym świecie. Czym charakteryzuje się kredyt studencki?!

Czas studiów – czas wydatków

Studia to czas, w którym wchodzi się w dorosłe życie. To koniec szkoły i życia jedynie z prawami, a zarazem początek pracy i życia również z obowiązkami. Na studiach nie tylko zdobywa się wiedzę potrzebną do wykonywania swojego zawodu, ale również zdobywa samodzielność. Bardzo często wynajmuje się wówczas pokój lub mieszkanie, a czasem nawet się je kupuje. W czasie studiów można wesprzeć się dodatkowym, płatnym zajęciem, aczkolwiek można też w pełni poświęcić się nauce i zdobyć pieniądze w inny sposób. Wsparcie finansowe przydaje się na przykład przy braku wsparcia finansowego ze strony rodziców, czy dziadków, albo przy niemożności  zatrudnienia się z racji nadmiaru nauki. Dzieje się tak zwłaszcza na wymagających wiele nauki kierunkach, jak medycyna, chemia, czy prawo. Jeden ze sposobów finansowego wsparcia w okresie studiów stanowi kredyt studencki. Kredyt studencki jednak nie tylko pozwala się utrzymać, ale również spożytkować te pieniądze. Kwotę można odłożyć na przysłowiową czarną godzinę lub zainwestować w coś. To wreszcie pieniądze, które pozwalają poczuć się autonomicznie, choć należy pamiętać, że prędzej czy później trzeba je i tak spłacić.

Kredyt studencki a tradycyjny kredyt

Kredyt studencki to rewelacyjny sposób na sfinansowanie swojego utrzymania w trakcie trwania studiów. Rewelacyjny, bo spłatę odsetek dotuje państwo. Efektem tego koszty takiego kredytu okazują się niskie. Spłata kredytu polega bowiem na spłaceniu zaciągniętej kwoty oraz procencie od niej. Podczas gdy w tradycyjnych kredytach oprocentowanie wynosi nawet po 15%, przy kredycie studenckim równa się to połowie stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Na stan z roku 2017 stopa procentowa wynosi 1,5%. Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi zatem obecnie 0,75%.

Dla kogo kredyt studencki

Kredyt studencki, jak sama nazwa wskazuje, mogą wziąć studenci. Istnieje jednak kilka warunków. Osoby takie nie mogą przekroczyć 25-go roku życia i muszą studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na wyższych uczelniach zarówno publicznych, jak też prywatnych. Kredyt studencki to możliwość również dla doktorantów oraz słuchaczy niektórych wojskowych uczelni wyższych. Kredyt ten z założenia wspiera osoby z niezbyt zamożnych rodzin, a potrzebną do dokumentów kwotę maksymalnego dochodu na członka rodziny ustala na każdy rok akademicki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2011/2012 wynosiła ona 2,100 zł, w latach 2012/2013 i 2013/2014 wynosiła ona 2,300 zł, a w latach 2014/2015 i 2015/2016 wynosiła ona 2,500 zł. Dokumenty, które ściśle regulują przyznawanie kredytów studenckich to Ustawa z dnia 17-go lipca 1998 o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18-go maja 2010.

Banki, które udzielają kredytu studenckiego

Obecnie w naszym kraju istnieją cztery banki, które udzielają kredytu studenckiego. Należą do nich: PKO Bank Polski SA, Bank Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Bank SA. To właśnie do jednego z nich należy złożyć dokumenty o przyznanie kredytu jako dla banku kredytującego.

Dokumenty potrzebne do kredytu studenckiego

Do grona dokumentów przy staraniu się o kredyt studencki wliczają się: wniosek o przyznanie kredytu, potwierdzenie odchodów rodziny studenta,  zaświadczenie uczelni wyższej stwierdzające status studenta danej osoby, inne dokumenty wymagane przez konkretny bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu, chodzi głównie o poręczyciela. Warunek kontynuowania wypłat stanowi ważna legitymacja studencka. Spłatę kredytu można rozpocząć maksymalnie dwa lata po zakończeniu studiów, choć można rozpocząć też wcześniej. Kredytu nie można umorzyć w całości, ale można umorzyć go w części, jeśli osoba, która zaciągnęła kredyt studencki znajdzie się w gronie 5% najlepszych absolwentów.