Mniej więcej 50% osób w dzisiejszych czasach bierze kredyt. To ryzykowne, ale zazwyczaj opłacalne przedsięwzięcie. Kredytodawca daje określoną sumę pieniędzy dla kredytobiorcy, który w tym czasie może już coś za nią kupić, a spłacić za kilka lat.

Kredyt jako umowa między kredytodawcą a kredytobiorcą

Przy kredycie udział biorą kredytodawca i kredytobiorca. Kredytodawca to osoba, która udziela kredyt, czyli bank. Kredytobiorca natomiast to osoba, która ubiega się o kredyt. Zawarcie pisemnej umowy między nimi nazywa się kredytem. Polega on na udostępnieniu kredytobiorcy przez kredytodawcę konkretnej kwoty na konkretny cel i konkretny czas. Warunek stanowi wykorzystanie przez kredytobiorcę tej kwoty na wspomniany cel i zwrócenie jej wraz z odpowiednim wynagrodzeniem, to znaczy prowizją i odsetkami, dla kredytodawcy. Kredyt to więc rodzaj stosunków zobowiązaniowych, polegających na zwrotności, celowości i odpłatności. Można starać się o kredyt bezgotówkowy, który w części wypłaca się w gotówce. Można też starać się o kredyt gotówkowy, który wypłaca się w gotówce w całości. Niezależnie jednak od jego rodzaju, kredytodawca zawsze bada zdolność gotówkową kredytobiorcy, czyli zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu kredytodawcy w określonym czasie. Przy ocenianiu zdolności kredytowej uwzględnia się następujące czynniki: majątek, dochody, zatrudnienie i informacje o innych kredytach. Natomiast na przyspieszenie udzielenia kredytu wpływają następujące czynniki: spłata wszelkich dotychczasowych zobowiązań i zamknięcie wszelkich aktualnie posiadanych kart kredytowych.

Statystki na temat kredytobiorcy

W naszym kraju kredyt bierze średnio 15,3 mln osób, a więc niemal 50%, wśród tych nich natomiast 51% stanowią kobiety. Kredyty zaciąga się przeważnie na zakup mieszkania, remont mieszkania, wyposażenie mieszkania, zakup samochodu. Najwięcej kredytów posiadają osoby w wieku 34-48 lat. Raporty ukazują, że w wieku 20-33 lata kredyt posiada 37,4% osób, w wieku 34-48 lat kredyt posiada 58,0% osób, w wieku 49-67 lat kredyt posiada 54,4% osób, a powyżej 67 lat kredyt posiada 38,2% osób. Według statystyk ludzie zadłużają się wraz z wiekiem. Aktywność kredytowa człowieka w wieku 20-33 lat wynosi 37,4%, a w wieku 34-48 lat tylko 14,4&. Jak można przeczytać na blogu o kredytach autorstwa bankiera, Michała Fidurskiego: choć wiedza o kredytach jest większa wśród osób deklarujących, że zaciągnęły kredyt, niż wśród tych, które kredytu nie mają, to niemal połowie z nich brakuje podstawowych informacji na ten temat – abyśmy korzystali największe korzyści z produktów kredytowych warto uzupełnić wiedzę na ich temat.